Ahmad Albar – Saksi Gitar Tua

LIRIK LAGU Saksi Gitar Tua