Shoutul Harokah – Nidaul Jihad

LIRIK LAGU Nidaul Jihad

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Qum naajillahar baarii, wastaghfir bil-as haari
Qum naajillahar baarii, wastaghfir bil-as haari

Wadzrif kanahril jarii..Wadzrif kanahril jarii
Dam'al asy waa qisakhiyaa..

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Wa kitabullohil haadii..Shooha 'iiduu-amjaadii
Wa kitabullohil haadii..Shooha 'iiduu-amjaadii

Wa jamii'ul kauniiyu naadii..Wa jamii'ul kauniiyu naadii
Hayyaayyaa muslimu hayyaa

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii
Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii

Fahunaa lika ahlaa 'ursi..Fahunaa lika ahlaa 'ursi
Lilmu-mini bil hurriyyah

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya

Tamlik a faakoddunyaa..Tamlik a faakoddunyaa
Watulaaqillahar dhiyaa

Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii
Jud bilmaali wabinnafsii..in tath ma' bil firdausii

Fahunaa lika ahlaa 'ursi..Fahunaa lika ahlaa 'ursi
Lilmu-mini bil hurriyyah

Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya
Jaahid fillahi khotoyya,jaahid in kunta taqiyya